<-
Apache > HTTP Sunucusu > Belgeleme > Sürüm 2.4

Apache Eylemcilerinin Kullanımı

Mevcut Diller:  en  |  es  |  fr  |  ja  |  ko  |  tr  |  zh-cn 

Bu belgede Apache Eylemcilerinin kullanımı açıklanmıştır.

Ayrıca bakınız:

top

Eylemci Nedir?

Bir eylemci bir dosya çağrıldığında uygulanacak eylemin Apache dahilindeki gösterimidir. Genellikle dosyaların kendi türüne bağlı olarak örtük eylemcileri vardır. Normalde tüm dosyalar basitçe sunucu tarafından sunulurlar, fakat bazı dosya türleri normalden farklı şekilde ele alınırlar.

Eylemciler, dosya türünden bağımsız olarak dosyanın bulunduğu yere veya dosya ismi uzantısına göre de yapılandırılabilirler. Gerek, zarif bir çözüm oluşuyla gerekse, hem dosya türünü hem de bir dosya ile ilişkili bir eylemciyi mümkün kılması sebebiyle bunun getirisi daha yüksektir. (Ayrıca, çok uzantılı dosyalara da bakınız.)

Eylemciler sunucu içinde derlenebileceği gibi bir modül olarak ya da Action yönergesi ile de sunucuya dahil edilebilirler. Standart dağıtımda bulunan yerleşik eylemciler şunlardır:

top

Örnekler

Bir CGI betiği kullanarak durağan içeriğin değiştirilmesi

Aşağıdaki yönergeler sayesinde, html uzantılı dosyalar için yapılan istekler footer.pl CGI betiğininin çalıştırılmasına sebep olacaktır.

Action add-footer /cgi-bin/footer.pl
AddHandler add-footer .html

Bu yapılandırmayla, istenen belgenin özgün haliyle mi (yeri PATH_TRANSLATED ortam değişkenindedir) yoksa istenen değişiklikler veya eklemeler yapıldıktan sonra mı gönderileceğinden CGI betiği sorumlu olacaktır.

HTTP başlıklı dosyalar

Aşağıdaki yönergeler kendi HTTP başlıklarını içeren dosyalar için kullanılan send-as-is eylemcisini etkinleştirmek amacıyla kullanılmıştır. /siteler/htdocs/asis/ dizinindeki tüm dosyalar dosya ismi uzantılarına bakılmaksızın send-as-is eylemcisi tarafından işleme sokulacaktır.

<Directory "/web/htdocs/asis">
    SetHandler send-as-is
</Directory>
top

Yazılım Geliştirenler İçin

Eylemci özellikleri gerçeklenirken kullanılmak üzere Apache API’ye bir ekleme yapılmıştır. Özellikle de, request_rec yapısına yeni bir kayıt eklenmiştir:

char *handler

Modülünüzün bir eylemciyi devreye sokmasını isterseniz, tek yapacağınız isteğin invoke_handler aşamasının hemen öncesinde r->handler alanına eylemcinin ismini atamak olacaktır. Eylemciler daha önce de bahsedildiği gibi bir içerik türü yerine bir eylemci ismi kullanılarak gerçeklenirler. Çok gerekli olmamakla birlikte, eylemciler için kullanılan adlandırma uzlaşımları gereğince, ismi oluşturan sözcükler, ortam türü isim alanını ihlal etmemek amacıyla bölü imleri ile değil tire imleri ile ayrılırlar.

Mevcut Diller:  en  |  es  |  fr  |  ja  |  ko  |  tr  |  zh-cn 

top

Yorum

Notice:
This is not a Q&A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed again by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Freenode, or sent to our mailing lists.