<-
Apache > HTTP Sunucusu > Belgeleme > Sürüm 2.4

Apache HTTP Sunucusu 2.2’de Yeni olan Özellikler

Mevcut Diller:  en  |  fr  |  ko  |  pt-br  |  tr 

Bu belgede Apache HTTP Sunucusunun 2.0 ve 2.2 sürümleri arasındaki başlıca farklara değinilmiştir. 1.3 sürümüne göre yeni özellikler için Apache 2.0’da Yeni olan Özellikler belgesine bakınız.

Ayrıca bakınız:

top

Çekirdekteki Gelişmeler

Authn/Authz
Mevcut kimlik doğrulama ve yetkilendirme modüllerinin iç işleyişi yeniden düzenlendi. Yeni mod_authn_alias modülü (2.3/2.4 sürümlerinde kaldırılmıştır) belli kimlik doğrulama yapılandırmalarını büyük oranda basitleştirebilir. Bu değişikliklerin kullanıcıları ve modül yazarlarını nasıl etkilediğini öğrenmek için modül değişikliklerine ve geliştirici değişikliklerine bakabilirsiniz.
Önbellekleme
mod_cache, mod_cache_disk ve mod_mem_cache (2.3/2.4 sürümlerinde kaldırılmıştır) modüllerinde büyük oranda değişikliğe gidilerek bunlar deneysel olmaktan çıkarılıp üretim amaçlı modüller haline getirildiler. mod_cache_disk tarafından kullanılan disk alanının htcacheclean tarafından düzenli aralıklarla temizlenebilmesi sağlandı.
Yapılandırma
Öntanımlı yapılandırma basitleştirildi ve modüler bir yapıya kavuşturuldu. Sık kullanılan ortak özellikleri etkinleştirmekte kullanılan yapılandırmalar gruplanarak bunların Apache ile gelmesi ve ana sunucu yapılandırılırken yapılandırmaya kolayca eklenebilmesi sağlandı.
Nazikçe Durdurma
prefork, worker ve event MPM’leri artık httpd’yi graceful-stop sinyali sayesinde nazikçe durdurabilmektedir. httpd programının sonlandırılmasındaki gecikmelere karşı bir önlem olarak, isteğe bağlı bir zaman aşımı belirtmeyi mümkün kılan GracefulShutdownTimeout yönergesi sayesinde sunum sürüyor olsa bile httpd sonlandırılabilmektedir.
Vekil Sunucu
Yeni mod_proxy_balancer modülü ile mod_proxy için yük dengeleme hizmetleri sağlanmış, yeni mod_proxy_ajp modülü ile Apache Tomcat tarafından kullanılan Apache JServ Protokolünün 1.3 sürümü için destek eklenmiştir.
Düzenli İfade Kütüphanesi Güncellemesi
Apache, Perl uyumlu düzenli ifade kütüphanesinin 5.0 sürümünü (PCRE) içermektedir. configure betiğinin --with-pcre seçeneği sayesinde httpd programı PCRE destekli olarak derlenebilmektedir.
Akıllı Süzme
mod_filter çıktı süzgeç zincirinin devingen olarak yapılandırılmasını sağlar. Süzgeçlerin herhangi bir istek veya yanıt başlığına veya bir ortam değişkenine dayanarak koşullu olarak yerleştirilmesini mümkün kılar ve bunu yaparken 2.0 mimarisindeki sorunlu bağımlılıklar ve sıralama sorunlarının da üstesinden gelir.
Büyük Dosya (>2GB) Desteği
httpd artık günümüzün 32 bitlik Unix sistemlerinde bulunan 2 GB’lık büyük dosyaları destekleyecek tarzda derlenebilmektedir. 2 GB’lık istek gövdelerine destek de ayrıca eklenmiştir.
Event MPM
event MPM modülü sürekli bağlantı isteklerinin işlenmesi ve bağlantıların kabul edilmesi için ayrı bir evre kullanır. Sürekli bağlantı (keepalive) isteklerinin işlenmesi geleneksel olarak httpd’nin buna bir worker adamasını gerektirirdi. Bu adanmış worker bağlantı zaman aşımına uğrayıncaya değin tekrar kullanılamazdı.
SQL Veritabanı Desteği
mod_dbd modülü apr_dbd arayüzü ile birlikte, ihtiyacı olan modüllere SQL desteği sağlar. Evreli MPM’ler için bağlantı havuzlamasını destekler.
top

Modüllerdeki Gelişmeler

Authn/Authz
Kimlik Doğrulama, Yetkilendirme ve Erişim Denetimi ile ilgili modüller özetli kimlik doğrulamasına daha iyi destek sağlamak amacıyla yeniden isimlendirildi. Örneğin, mod_auth modülü şimdi mod_auth_basic ve mod_authn_file diye iki modüle bölünmüştür.; mod_auth_dbm modülünün ismi mod_authn_dbm ve mod_access modülünün ismi de mod_authz_host olarak değiştirilmiştir. Ayrıca, belli kimlik doğrulama yapılandırmalarını basitleştirmek üzere mod_authn_alias diye yeni bir modül vardır (2.3/2.4 sürümlerinde kaldırılmıştır).
mod_authnz_ldap
Bu modül 2.0 sürümü mod_auth_ldap modülünün 2.2 Authn/Authz arayüzüne bir uyarlamasıdır. Require yönergesine LDAP öznitelik değerlerinin ve karmaşık arama süzgeçlerinin kullanımı gibi yeni özellikler eklenmiştir.
mod_authz_owner
Dosya sistemi üzerindeki dosyalara erişimi dosya sahibine göre düzenleyebilmeyi sağlayan yeni bir modüldür.
mod_version
Çalışan sunucunun sürüm numarasına göre belli yapılandırma bloklarını etkinleştirebilen bir modüldür.
mod_info
Apache tarafından çözümlenen haliyle yapılandırma yönergelerinin gösterilmesini sağlayan yeni ?config parametresini ekler. Modül ayrıca, httpd -V’nin yaptığı gibi ek olarak derleme bilgisini ve tüm istek kancalarının sırasını da gösterir.
mod_ssl
TLS şifrelemesini HTTP/1.1 için güncelleyen RFC 2817 için destek sağlar.
mod_imagemap
mod_imap modülünün ismi yanlış anlamalara meydan vermemek için mod_imagemap olarak değiştirildi.
top

Programlardaki Gelişmeler

httpd
Mevcut yapılandırmaya göre yüklenen modülleri listelemek için -M diye yeni bir komut satırı seçeneği eklendi. -l seçeneğinin aksine, bu seçenekle elde edilen liste mod_so üzerinden yüklenen DSO’ları içerir.
httxt2dbm
RewriteMap yönergesinde dbm eşlem türü ile kullanmak üzere metin girdilerden DBM dosyaları üretmek için kullanılan yeni bir program.
top

Modül Geliştirici Değişiklikleri

APR 1.0 Programlama Arayüzü
Apache 2.2’de APR 1.0 API kullanılmıştır. Kullanımı önerilmeyen tüm işlevler ve simgeler APR ve APR-Util’den kaldırılmıştır. Ayrıntılar için APR Sitesine bakınız.
Authn/Authz
Dağıtımla gelen kimlik doğrulama ve yetkilendirme modüllerinin isimleri aşağıdaki gibi değiştirildi:
  • mod_auth_* -> HTTP kimlik doğrulamasını gerçekleştiren modüller.
  • mod_authn_* -> Kimlik doğrulamasının artalanına destek sağlayan modüller.
  • mod_authz_* -> Yetkilendirmeyi (veya erişimi) gerçekleştiren modüller.
  • mod_authnz_* -> Kimlik doğrulama ve yetkilendirmeyi birlikte gerçekleştiren modüller.
Yeni kimlik doğrulama artalanının oluşturulmasını büyük oranda kolaylaştıran yeni bir kimlik doğrulama artalanı sağlayıcı şeması vardır.
Bağlantı Hatalarının Günlüklenmesi
İstemci bağlantısında ortaya çıkan hataları günlüğe kaydetmek için ap_log_cerror isminde yeni bir işlev eklendi. Böyle bir durumda günlük kaydı istemcinin IP adresini içermektedir.
Deneme Yapılandırma Kancası Eklendi
Kullanıcı, httpd’yi sadece -t seçeneği ile kullandığı takdirde özel kod icra edilmesini isteyen modüllere yardımcı olmak üzere test_config diye yeni bir kanca işlev eklendi.
Evreli MPM’lerin Yığıt Boyutunun Ayarlanması
Tüm evreli MPM’lerin yığıt boyutunu ayarlamak üzere ThreadStackSize isminde yeni bir yönerge eklendi. Öntanımlı yığıt boyutunun küçük olduğu platformlarda bazı üçüncü parti modüller tarafından buna ihtiyaç duyulmaktadır.
Çıktı süzgeçlerinde protokoller
Evvelce her süzgeç etkilediğini yanıt başlıklarının doğru olarak üretilmesini sağlamak zorundaydı. Süzgeçler artık protokol yönetimini ap_register_output_filter_protocol veya ap_filter_protocol işlevi üzerinden mod_filter modülüne devredebilmektedir.
İzleme kancası eklendi
İzleme kancası, modüllerin ana (tepe) süreçteki sıradan/zamanlanmış işlerini yapacak modülleri etkinleştirir.
Düzenli ifade programlama aryüzü değişti
pcreposix.h başlık dosyası artık yok; yerine ap_regex.h dosyası geçti. Eski başlık dosyasınca ifade olunan POSIX.2 regex.h gerçeklenimi şimdi ap_ isim alanı altında ap_regex.h başlık dosyasındadır. regcomp, regexec gibi işlevlerin yerine de artık ap_regcomp, ap_regexec işlevleri geçerlidir.
DBD Arayüzü (SQL Veritabanı API)

Apache 1.x ve 2.0’da, modüller, SQL veritabanlarını kendileri yönetebilmek için sorumluluğu alacak bir SQL artalanına ihtiyaç duymaktadır. Her biri kendi bağlantısına sahip bir sürü modül olduğunda bu yöntem çok verimsiz olabilmektedir.

Apache 2.1 ve sonrasında veritabanı bağlantılarını (evreli olsun olmasın MPM’lerin eniyilenmiş stratejileri dahil) yönetmek için ap_dbd arayüzü kullanılmıştır. APR 1.2 ve sonrasında ise veritabanı ile etkileşim apr_dbd arayüzüyle sağlanmıştır.

Yeni modüllerin tüm SQL veritabanı işlemlerinde bu arayüzü kullanmaları ÖNERİlir. Mevcut uygulamaların uygulanabildiği takdirde hem kullanıcılarına önerilen bir seçenek olarak hem de şeffaf olarak kullanmak üzere kendilerini güncellemeleri ÖNERİir.

Mevcut Diller:  en  |  fr  |  ko  |  pt-br  |  tr 

top

Yorum

Notice:
This is not a Q&A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed again by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Freenode, or sent to our mailing lists.